The European Database of Seismogenic Faults

Number of references: 1
Author Year Title Reference
Emre Ö., Duman T. Y., Özalp S., Elmaci H. 2010 8 Mart 2010 Basyurt-Karakoçan (Elazig) depremi degerlendirme raporu. Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlügü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 28 p.