The European Database of Seismogenic Faults

Number of references: 3
Author Year Title Reference
Ergin M. 1999 Kilikya Bölgesinin Güncel Sismisitesi ve Güncel Sismotektonigi. Doktora Tezi, Istanbul Teknik Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 158 p.
Ergin M., Aktar M., Eyidogan H. 2004 Present-Day Seismicity and Seismotectonics of the Cilician Basin: Eastern Mediterranean Region of Turkey. Bulletin of the Seismological Society of America, 94(3), 930-939.
Gürsoy H., Tatar O., Piper J. D. A., Koçbulut F., Mesci B. L. 2007 Anadolu Blogu - Arap Levhasinin Neotektonik Dönem Çarpisma Sürecinde Gelisen Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Yöntemlerle Analizi. Tubitak Proje No: ÇAYDAG-104Y262, Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma, Kurumu, 92 p.